անձնակազմ

Մենք ունենք մի հրաշալի թիմ է 21 լիաժամկետ տեղական աշխատակազմի ամբողջությամբ նվիրված ծառայությանը Արցախի բնակչության. Մեր կլինիկաներ տեսնում միջին 24,000 հիվանդների, ամեն տարի. Լիովին ազատ!

Dr. Vahag Ghazaryan
Դոկտոր Vahag Ղազարյան

 

Դոկտոր Vahag Ղազարյան, գործադիր տնօրեն

Մեր գործադիր տնօրեն վերահսկում է բոլոր կլինիկական եւ հարակից գործունեություն, այդ թվում կանխարգելիչ ծրագրերի եւ մասնագիտական զարգացման համար մեր անձնակազմի.

 

Մեր Ձեռք ձեռքի անձնակազմի 6 կլինիկաներում բաղկացած է 8 ատամնաբույժների, 10 բուժքույրերի.

Staff at Hand In Hand

Hand In Hand Staff