Առաքելությունը

Առողջապահություն մեկն սյուներից աղքատության կրճատման ՑԱՆԿԱՑԱԾ հասարակության մեջ. Արցախը ոչ մի բացառություն.

HAND IN HAND նվիրված է բարելավման առողջապահության եւ սոցիալական բարեկեցության Արցախի բնակչության ընդհանրապես, եւ մասնավորապես, երեխաների, կանանց եւ անապահով հատվածի հասարակության. Դա պետք է արվի վրա բարեգործական հիմունքներով.

HAND IN HAND միշտ տեղադրել հատուկ շեշտը Կանխարգելիչ միջոցառումների, որպես անբաժանելի մաս, ընդհանուր ռազմավարության.

HAND IN HAND կհամագործակցի բոլոր անհատների եւ կազմակերպությունների համար, ովքեր կիսում են նմանատիպ տեսլականը եւ նպատակները.